Μηνιαίο αρχείο: Ιουνίου 2020

Τελευταίες εξελίξεις στην ελληνική νομολογία στο πεδίο της ενημέρωσης του ασθενούς

Η συναίνεση του ενημερωμένου ασθενούς μαζί με το θεραπευτικό σκοπό αποτελούν τα κριτήρια για την αξιολόγηση της νομιμότητας της ιατρικής πράξης Στο παρόν σημείωμα παρουσιάζονται οι εξελίξεις στην ελληνική νομολογία : Ο Αρειος Πάγος (1478/2018 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ) δέχεται ως στοιχείο …

Περισσότερα »