Μηνιαίο αρχείο: Απριλίου 2011

Δεσμεύσεις υποψηφίου Προέδρου

Οργάνωση – θεσμοθέτηση του Συμβουλίου των Προέδρων, ώστε να λειτουργεί ως  δεξαμενή σκέψεων (think – tank) . Θα καλούνται και θα μετέχουν όλοι οι πρώην Πρόεδροι . Χρέη γραμματέα θα ασκεί ο εν ενεργεία Πρόεδρος. Το συμβούλιο θα συνεδριάζει οπωσδήποτε …

Περισσότερα »

Η εξελίξεις στο θέμα του Εφετείου Ηρακλείου και εμείς

    Μετά την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος, για την ίδρυση Εφετείου «Ανατολικιής Κρήτης»  η διαδικασία που ακολουθείται έχει ως εξής :     1.  Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3469/2006 περί Εθνικού Τυπογραφείου :  Αδεια δημοσίευσης  1. Την άδεια …

Περισσότερα »