Δεσμεύσεις υποψηφίου Προέδρου

Οργάνωση – θεσμοθέτηση του Συμβουλίου των Προέδρων, ώστε να λειτουργεί ως  δεξαμενή σκέψεων (think – tank) . Θα καλούνται και θα μετέχουν όλοι οι πρώην Πρόεδροι . Χρέη γραμματέα θα ασκεί ο εν ενεργεία Πρόεδρος. Το συμβούλιο θα συνεδριάζει οπωσδήποτε μία φορά το εξάμηνο, με θέμα και εισήγηση, θα καλείται τακτικώς από τον εν ενεργεία πρόεδρο και εκτάκτως από οποιονδήποτε εκ των μελών του . Το συμβούλιο αυτό θα προτείνει στο Δ.Σ και στη Συνέλευση. Η πρώτη συνεδρίαση θα γίνει την Τετάρτη 1 Ιουνίου το μεσημέρι με θέμα τη λειτουργία του νέου διανεμητικού (υπάρχει μία ιδέα, δεν θα ανακοινωθεί προεκλογικά, θα γίνει εισήγηση, θα επεξεργασθεί από το συμβούλιο των προέδρων, από τους συναδέλφους που θα ενδιαφερθούν,  από το νέο  Δ.Σ και θα έλθει στη γενική συνέλευση. Παράλληλα θα έχουν γίνει οι αναγκαίες νομικές προετοιμασίες, ώστε ο νέος διανεμητικός, που μπορεί και να μην ταυτοποιηθεί , να λειτουργήσει αμέσως, εφόσον αποφασισθεί ) .  Το συμβούλιο των Προέδρων θα κληθεί να συμμετάσχει ενεργά στην προσπάθεια να μην διαλυθούν όσα μέχρι σήμερα έχουν κατακτηθεί, θα κληθεί να διαφυλάξει τη συνέχεια ενός ιστορικού και πρωτοπόρου συλλόγου. Αυτή είναι η βασική επιδίωξή μου, διό και η υποψηφιότητά μου .

 

Θεσμοθέτηση του Προέδρου Υπηρεσίας . Κάθε ένας από τους 10 συμβούλους του Δ.Σ θα ασκεί καθήκοντα προέδρου υπηρεσίας για τους δικηγόρους. Θα είναι δηλαδή υποχρεωμένος να κάθεται στο γραφείο του Προέδρου, κανονικό ωράριο, για να επιλύει τα επείγοντα και καθημερινά θέματα . Ετσι θα εξασφαλισθεί η καθημερινή παρουσία του Δ.Σ στα Δικαστήρια . Επίσης, κάθε ένας από τους 10 συμβούλους θα γίνει σύνδεσμος για το 10% των μελών του συλλόγου (σε κείνον θα απευθύνονται, θα τους ενημερώνει, θα λύνει τα προβλήματά τους, θα συμβουλεύει, θα φροντίζει και θα μεταφέρει τις εισηγήσεις τους και τα αιτήματα στο συμβούλιο, θα λειτουργεί δηλαδή «προεδρικά»). Η κατανομή θα γίνει τυχαία, θα γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις και κάθε δικηγόρος θα ξέρει τον σύμβουλο στον οποίο θα απευθύνεται, τον «δικό του» σύμβουλο.  Εξυπακούεται ότι ο Πρόεδρος θα είναι για όλους.  

Αξιοποίηση του(ων)  υποψηφίου(ων) Προέδρου, που δεν θα εκλεγεί. Θα καλείται και θα μετέχει κανονικά στα διοικητικά συμβούλια (πλήν ψήφου). Επίσης θα αναλάβει , εφόσον το επιθυμεί, μία από τις υπεύθυνες αρμοδιότητες – επιτροπές του Δ.Σ .

Αξιοποίηση του Ινστιτούτου Κρητικού Δικαίου για τη συνδιοργάνωση σεμιναρίων , που απασχολούν το σύγχρονο δικηγόρο. Μία ιδέα είναι να μεταφέρομε τα σεμινάρια της Νομικής Βιβλιοθήκης στα Χανιά (ο,τι διοργανώνεται στην Αθήνα, να προγραμματίζεται και για τα Χανιά). Επειδή τα σεμινάρια αυτά είναι συνήθως ολιγάριθμα, οι υποδομή του Ινστιτούτου θα επαρκεί . 

Μέριμνα για τα προβλήματα των συνταξιούχων, συνδρομή στα γραφειοκρατικά σε όσους θέλουν να πάρουν σύνταξη και ανάθεση σε συγκεκριμένο σύμβουλο της επαφής με τους  συνταξιούχους και της  επίλυσης των προβλημάτων των συγγενών όσων αιφνιδίως αποχωρούν . Αυτά πράγματι εκτελούνταν, συνήθως από τους προέδρους και τους ευαίσθητους συναδέλφους, απλώς θα αντιμετωπίζονται περισσότερο  οργανωμένα . Η γενική ιδέα είναι να αποκτήσομε «μικρές εξειδικεύσεις» ώστε να αποφεύγομε, όσο μπορούμε, τις προχειρότητες και τους αυτοσχεδιασμούς..

 

 

Υ.Γ 1 : Ο κατάλογος αυτός τίθεται υπό διαβούλευση θα εμπλουτίζεται και θα διαμορφώνεται συνέχεια 

Η δυνατότητα σχολιασμού αυτού του άρθρου είναι απενεργοποιημένη.