Ελάχιστες σκέψεις για τη δικηγορία και το Σύλλογο

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Βρισκόμαστε ως δικηγόροι αλλά και ως κοινωνία και οικονομία στο σημείο μηδέν. Το απελθόν συμβούλιο και ο Πρόεδρος τερμάτισαν . Τώρα, πρέπει να πάρομε την κατάσταση στα χέρια μας .

Οι  προτεραιότητες μου:

 • Αποκατάσταση της εύρυθμης άσκησης της δικηγορίας στα Χανιά με πίεση για εμβόλιμες δικασίμους για το Πολυμελές , το Μονομελές Πρωτοδικείο (εκουσίας και Κτηματολογίου) ,  το 3μελές Πλημ/κειο και το Διοικητικό Πρωτοδικείο.
 • Βελτίωση της καθημερινότητας  των δικηγόρων.
 • Αναβάθμιση του επιστημονικού μας επιπέδου και έργου (επιδοτούμενα σεμινάρια σε μόνιμη βάση, σε συνεργασία με φορείς που ήδη διενεργούν τέτοια σεμινάρια στην Αθήνα όπως η Νομική Βιβλιοθήκη).
 • Ενθάρρυνση της εξειδίκευσης και της δημιουργίας εταιρειών από  τους νέους συναδέλφους με παροχή τεχνογνωσίας .  Παροχή στήριξης και ευκαιριών στους νέους δικηγόρους με μέτρα που θα τους βοηθήσουν πραγματικά στα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα.
 • Πλήρης μηχανοργάνωση του Συλλόγου, οργάνωση της ιστοσελίδας του Συλλόγου ώστε να έχομε πλήρη ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο, οργάνωση forum συζήτησης πρακτικών θεμάτων . On line πρόσβαση στα Δικαστήρια με στόχο να κάνομε το Πρωτοδικείο Χανίων και το Εφετείο Κρήτης τα πρώτα ηλεκτρονικά οργανωμένα Δικαστήρια της Ελλάδας (ηλεκτρονικά δικόγραφα με ψηφιακή υπογραφή, ηλεκτρονική κατάθεση των σχετικών αφού έχουν ψηφιοποιηθεί με σκάνερ κοκ)
 • Αναθεώρηση του διανεμητικού λογαριασμού ώστε να λαμβάνουν περισσότερα οι νέοι δικηγόροι και όσοι από τους παλαιούς δεν έχουν ψηλά εισοδήματα είτε αυτουσίως είτε με μείωση της παρακράτησης από τα συμβόλαια και τις παραστάσεις . Λειτουργία του διανεμητικού ως ασπίδας για τις ελάχιστες αμοιβές μας και οχυρού απέναντι στην προλεταριοποίησή μας .
 • Πολλαπλή υποστήριξη της γυναίκας δικηγόρου  με γραμματειακή στήριξη (συστήματα εξυπηρέτησης για φωτοτυπίες , αντίγραφα και άλλες δουλειές ασκουμένων), συνεργασία με παιδικό σταθμό κοντά στα Δικαστήρια για δημιουργική απασχόληση τις ώρες που εργάζεσθε  και επίβλεψη της μελέτης των παιδιών που πάνε στο δημοτικό σχολείο από το μεσημέρι και έπειτα, για  όση ώρα εργάζεσθε και ό,τι άλλο πρακτικό και εφαρμόσιμο ζητήσετε .
 • Οργάνωση της συνεργασίας  με λογιστικά γραφεία που θα επιλέξομε ώστε να εξειδικευθούν στα λογιστικά των δικηγόρων και να παρέχουν  ικανοποιητικές  υπηρεσίες με χαμηλές τιμές .
 • Γενικές συνελεύσεις σε χώρο όπου θα  μπορούμε να συμμετέχομε όλοι -και οι 400- με μυστικές ψηφοφορίες  για τα πολύ σοβαρά θέματα (λ.χ αποχές, διανεμητικός )
 • Υποστήριξη των συναδέλφων που ήδη είναι εξειδικευμένοι στην οργάνωση ενημερωτικών παρουσιάσεων στο ευρύτερο κοινό .
 • Ενθάρρυνση της πρόσληψης εμμίσθων δικηγόρων (Δήμοι, συνεταιρισμοί, μεγάλες εταιρείες) και κατοχύρωση της αμοιβής τους  .
 • Ουσιαστικές παρεμβάσεις στα μεγάλα και μικρά θέματα των Χανίων, ιδίως σε αυτά, που επηρεάζουν άμεσα τη δουλειά μας, με αναθέσεις σε συγκεκριμένους συναδέλφους για τη νομική διερεύνηση και την εξεύρεση λύσεων (π.χ για το ζήτημα με τη γή υψηλής παραγωγικότητας)
 • Δημιουργία δικηγορικής ύλης με ανάδειξη ζητημάτων που χρήζουν δικηγορικής υποστήριξης (π.χ επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων)

Γενικότερες παρεμβάσεις :

 • Σύλλογος κοντά στον πολίτη και τα προβλήματά του (ευρεία ενημέρωση για το legal aid και στελέχωση της ομάδας παροχής δωρεάν νομικής υποστήριξης με νέους και ικανούς συναδέλφους και επιδότηση του συλλόγου)
 • Πίεση για τον καθορισμό των χρήσεων γής στη περιφέρεια Κρήτης και τα Χανιά και ένταξη όλου του παλαιού Νομού Χανίων σε Κτηματογράφηση με ουσιαστικότερη ανάμειξη των δικηγόρων Χανίων στα μελετητικά γραφεία και στις επιτροπές ενστάσεων .

Η ενεργότερη ενασχόληση με τα θέματα του ΔΣΧ δεν ήταν στις προτεραιότητές μου. Οι πρόσφατες εξελίξεις (απελευθέρωση επαγγελμάτων, πολιτική μνημονίου και Εφετείο Κρήτης) θέτουν το μέλλον της  δικηγορίας σε μηδενική βάση . Θεωρώ λοιπόν ότι όποιοι μπορούμε, πρέπει να αφήσομε την …..ησυχία μας και να παρέμβομε στις εξελίξεις .

Τούτων λεχθέντων, αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου του ΔΣΧ στις επόμενες εκλογές (όποτε γίνουν) και καλώ όσους συμμερίζονται τις αγωνίες, τις ανησυχίες και τα οράματά μου να πλαισιώσουν την προσπάθεια  μου.

ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ !!!!

 

Η δυνατότητα σχολιασμού αυτού του άρθρου είναι απενεργοποιημένη.