Για το χαρακτήρα της προεδρίας του Συλλόγου

Ιστορικά – παραδοσιακά ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου έχει αυξημένες αρμοδιότητες και ασκεί μονοπρόσωπα την Προεδρία. Είναι η εξέλιξη του “batonnier”,  εκείνου δηλαδή που κρατάει τη μαγκούρα , για να συνετίζει τους συναδέλφους του . Ο τρόπος εκλογής του Προέδρου , προσδίδει σε αυτόν αυξημένη νομιμοποίηση . Εξ αυτού του λόγου η συγκρότηση σε σώμα του διοικητικού συμβουλίου γίνεται για τις λοιπές θέσεις, με τον Πρόεδρο δεδομένο.  Επίσης,  σύμφωνα με τον ισχύ κώδικα περί δικηγόρων, ο  Πρόεδρος, προεδρεύει του Πειθαρχικού, εκπροσωπεί το Σύλλογο κοκ. 

Ο κώδικας περί δικηγόρων (ν.δ 3026/1954) οργάνωσε τη δικηγορία της δεκαετίας του 1950 . Μετά το δυναμίτη στις αμοιβές μας, έχει καταργηθεί ουσιαστικά κατά το ήμισυ. Ούτως ή άλλως πρέπει να αναμορφωθεί .

ΔΕΝ πιστεύω στην αυθεντία του Προέδρου. Τα θέματα είναι πλέον σύνθετα και χρήζουν συλλογικής αντιμετώπισης και ευθύνης. Εξάλλου, οι μεγάλες προσωπικότητες σπανίζουν (δεν βρίσκομε για να μας κυβερνάνε , πολλώ δε μάλλον για την προεδρία ενός επαρχιακού συλλόγου).

Κατά συνέπεια ,  τα επόμενα τρία χρόνια η προεδρία του συλλόγου θα ασκείται συλλογικά. Η δουλειά και τα καθήκοντα είναι πολλά και πρέπει να μοιρασθούν, για να έχομε αποτελέσματα.  Θα δοθούν υπευθυνότητες και θα δημοσιοποιηθούν.

Ο ρόλος του Προέδρου  θα είναι συντονιστικός, επιτελικός. Ο σύλλογος θα εκπροσωπείται παντού είτε από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είτε από δικηγόρους κατ εξουσιοδότηση του Προέδρου ( έχομε εμπειρίες τέτοιες από την εποχή της προεδρίας Αντώνη Γκαζή και θα τις αξιοποιήσομε από την αρχή) . Στις ολομέλειες, εάν θα γίνονται και όπως γίνονται , θα πηγαίνουν πάντα δύο και όχι απαραίτητα ο Πρόεδρος,  για να αποκτήσουν συνδικαλιστική πείρα (ο δεύτερος, θα πηγαίνει με δικά του έξοδα). Οι θέσεις του συλλόγου, θα είναι συλλογικά προετοιμασμένες. Οποιος δηλαδή πηγαίνει, θα εκφράζει συλλογικές θέσεις και όχι μόνο τον εαυτό του. Τούτο προυποθέτει και συλλογική δουλειά , συμμετοχή και χρόνο…… . Εξυπακούεται ότι οι επεξεργασμένες θέσεις και απόψεις, άγουν σε καλύτερα αποτελέσματα ….

Πέρασε η εποχή των αυτοσχεδιασμών και της προχειρότητας .

Προς τούτο , καλώ όλους  συναδέφλους  να  υποστηρίξουν την υποψηφιότητά μου για την προεδρία του συλλόγου . Ως ανεξάρτητος υποψήφιος και ως αυριανός  πρόεδρος, είμαι έτοιμος να συνεργασθώ εποικοδομητικά με όλους όσους εκλεγούν . Δεν θα γίνουν αποκλεισμοί παρατάξεων (εμίς όλα , εσείς τίποτα), δεν θα γίνουν αποκλεισμοί προσώπων . Θα συνεργασθώ και με αυτούς που δεν θα εκλεγούν και θα συνεχίζουν να ενδιαφέρονται . Θα υποστηρίξω κάθε θετική και δημιουργική προσπάθεια και πρωτοβουλία .

ΗΛΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΤΟΛΜΗΣΟΜΕ , ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΜΕ ΣΕΛΙΔΑ !!

Η δυνατότητα σχολιασμού αυτού του άρθρου είναι απενεργοποιημένη.