Θέσεις ΙΙ

 

_ Να καταργηθούν όλα τα υπέρ τρίτων τέλη.  Πρακτικά, να πάψομε να κολλάμε χαρτόσημα και ΤΝ (ούτως ή άλλως έχει ενοποιηθεί με το ταμείο των μηχανικών και ιατρών) .

_ Να μπεί ένα έξοδο , ηλεκτρονικού παραβόλου σε όλες τις υποθέσεις, ανάλογο με το είδος της υπόθεσης και το Δικαστήριο,  μόνο υπέρ του Δημοσίου και να γίνεται από εκεί εκκαθάριση για το ΤΑΧΔΙΚ  Παράλληλα, να καταργηθεί το δικαστικό ένσημο. Σημειώστε ότι με το νέο φορολογικό νόμο, τον αυστηρότερο των τελευταίων ετών, δημιουργείται το ηλεκτρονικό παράβολο και ο πολίτης δεν θα παραλαμβάνει πλέον παράβολο για τις συναλλαγές, όπου απαιτείται αλλά θα αρκεί η απόδειξη πληρωμής . Επίσης δημιουργείται μαγνητική φορολογική κάρτα. Σημειώστε τέλος  ότι από την 1η Ιουλίου αρχίζει πιλοτικά η εφαρμογή της ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας. Ηδη έχουν θεσπίσει την Οικονομική Αστυνομία με αρμοδιότητες σε φορολογικές και ασφαλιστικές περιπτώσεις (διάβασα το π.δ 9/2011 , φεκ 24Α/21.02.2011 και τρόμαξα ). Επομένως :

      α. Διοργάνωση ειδικού σεμιναρίου για την υπεράσπιση όλων εκείνων που θα έρχονται στο αυτόφωρο επειδή ξέχασαν να πληρώσουν το φόρο μισθωτών υπηρεσιών (εδώ εμπίπτομε και ημείς, εφόσον δεν παρακρατάμε το 20% στις αμοιβές των δικαστικών επιμελητών άνω των 300,00 Ευρώ, θα μας πηγαίνουν λοιπόν  αυτόφωρο κάτι τύποι που θα φαντασιώνονται το IRS ) .

β Αμεση σύνδεση του συλλόγου με κάποια τράπεζα , ώστε να μπορούμε να πληρώνομε με κάρτα (χρεωστική κατά προτίμηση)

_ . Να αξιοποιήσομε το νέο θεσμό της διαμεσολάβησης και παράλληλα να ενεργοποιήσομε  και διαφημίσομε τη μόνιμη  επιτροπή διαιτησίας

_  Να απαιτήσομε να ορίζονται και δικηγόροι ως μεσολαβητές στη συνδιαλλαγή των άρθρων   99επ του ν. 3588/2007. Το άρθρο 100 αναφέρει ότι ο μεσολαβητής διορίζεται από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων. Επομένως, το μόνο που χρειάζεται είναι να αναθεωρηθεί ο κατάλογος του Πρωτοδικείου και να διορίζονται δικηγόροι ως μεσολαβητές. Η δουλειά αυτή είναι επικερδής και ουσιαστική και δεν μπορούν να μας την αρνηθούν όταν μας ορίζουν συνδίκους …… . .

_  Πρόνοια για την ασφάλισή μας για αστική ευθύνη με ασφάλιστρα όμοια των λογιστών (στον τελευταίο «Λογιστή» σελ. 520, υπάρχει διαφήμιση της allrisk.gr με όχι παράλογα  ασφάλιστρα)  .

_  Συμπαράσταση στο δικηγόρο, που εχει προβλήματα με τον πελάτη του. Παρατηρείται συχνά το φαινόμενο των πελατών, οι υποθέσεις των οποίων δεν έχουν την εξέλιξη που επιθυμούν, να «ενοχοποιούν» τους δικηγόρους τους. Σε ολες αυτές τις περιπτώσεις , θα είμαι ΔΙΠΛΑ στο δικηγόρο, Πρακτικά, ο σύλλογος θα παρεμβαίνει  προσθέτως σε όλες τις υποθέσεις δικηγόρων , είτε αφορούν δικηγορικές αμοιβές, είτε είναι ποινικές.. Συμπαράσταση στο δικηγόρο = υπεράσπιση της ανεξαρτησίας του επαγγέλματός μας .

 

 

 

Η δυνατότητα σχολιασμού αυτού του άρθρου είναι απενεργοποιημένη.