Για το χαρακτήρα της προεδρίας του Συλλόγου

Ιστορικά – παραδοσιακά ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου έχει αυξημένες αρμοδιότητες και ασκεί μονοπρόσωπα την Προεδρία. Είναι η εξέλιξη του “batonnier”, εκείνου δηλαδή που κρατάει τη μαγκούρα , για να συνετίζει τους συναδέλφους του . Ο τρόπος εκλογής του Προέδρου , προσδίδει σε αυτόν αυξημένη νομιμοποίηση . Εξ αυτού του λόγου η συγκρότηση σε σώμα του διοικητικού συμβουλίου γίνεται για τις λοιπές θέσεις, με τον Πρόεδρο δεδομένο. Επίσης, σύμφωνα με τον ισχύ κώδικα περί δικηγόρων, ο Πρόεδρος, προεδρεύει του Πειθαρχικού, εκπροσωπεί το Σύλλογο κοκ.

Ο κώδικας περί δικηγόρων (ν.δ 3026/1954) οργάνωσε τη δικηγορία της δεκαετίας του 1950 . Μετά το δυναμίτη στις αμοιβές μας, έχει καταργηθεί ουσιαστικά κατά το ήμισυ. Ούτως ή άλλως πρέπει να αναμορφωθεί .

ΔΕΝ πιστεύω στην αυθεντία του Προέδρου. Τα θέματα είναι πλέον σύνθετα και χρήζουν συλλογικής αντιμετώπισης και ευθύνης. Εξάλλου, οι μεγάλες προσωπικότητες σπανίζουν (δεν βρίσκομε για να μας κυβερνάνε , πολλώ δε μάλλον για την προεδρία ενός επαρχιακού συλλόγου).

Περισσότερα »

Ελάχιστες σκέψεις για τη δικηγορία και το Σύλλογο

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Βρισκόμαστε ως δικηγόροι αλλά και ως κοινωνία και οικονομία στο σημείο μηδέν. Το απελθόν συμβούλιο και ο Πρόεδρος τερμάτισαν . Τώρα, πρέπει να πάρομε την κατάσταση στα χέρια μας.

Διάβαστε ολόκληρο το άρθρο αυτό για να μάθετε τις προτεραιότητες μου και τις γενικότερες παρεμβάσεις που προτείνω.

Περισσότερα »